HIRLAM at (Toon's) HOME

HIRLAM@HOME

Dit is een EXPERIMENTELE versie van HIRLAM, het weersverwachtingsmodel (dat wil zeggen, computer programma) dat het weer boven Nederland uitrekent voor de komende 48 uur.

Het experimentele karakter betekent onder meer dat niet op de aanwezigheid van deze informatie vertrouwd kan worden, noch op de nauwkeurigheid ervan.

Verwachtingen voor de regio's in Nederland

Traditioneel geeft het KNMI weersverwachtingen uit voor 6 regio's in Nederland: noord-west, zuid-west, midden, noord-oost, oost en zuid-oost. In het verleden, met het HIRLAM rekenend op een rooster van 0.5x0.5 graad (55 km) betekende dit een prikwaarde uit het model per regio.

Met het gebruik van het 0.15x0.15 graads HIRLAM (16 km) kunnen we iets beters doen, namelijk een gebied van 3x3 roostervierkanten nemen als representatief voor een regio. Dit maakt het mogelijk de spreiding van verwachtingswaarden in de regio mee te wegen in de op te stellen verwachting.

Onderstaande grafieken geven hier een voorbeeld van. Ze zijn gegoten in de vorm van een tijdreeks, waarin niet alleen het gebiedsgemiddelde, maar ook de spreiding (via de standaarddeviatie) en het maximum en minimum gegeven worden.

Daarnaast wordt een maal per dag (op basis van de 00 UTC run) het weercijfer verwacht.

Als experiment zijn twee nieuwe regio's toegevoegd: wadden en ijsselmeer.

Verwachting 2015042706

Weercijfers

Regio Vandaag Morgen
NOORDWEST 6 - 7 5 - 6
ZUIDWEST 5 - 7 6 - 8
MIDDEN 5 5 - 6
NOORDOOST 5 - 6 5 - 6
OOST 5 5 - 6
ZUIDOOST 5 5 - 6
WADDEN 7 5 - 6
IJSSELMEER 6 - 7 5 - 6
READING 7 7
LEVERKUSEN 3 - 5 4 - 5

Tijdreeksen