HIRLAM at (Toon's) HOME

HIRLAM@HOME

Dit is een EXPERIMENTELE versie van HIRLAM, het weersverwachtingsmodel (dat wil zeggen, computer programma) dat het weer boven Nederland uitrekent voor de komende 48 uur.

Het experimentele karakter betekent onder meer dat niet op de aanwezigheid van deze informatie vertrouwd kan worden, noch op de nauwkeurigheid ervan.

Het gaat hier om voorbeelden van ALGEMENE VERWACHTINGEN, niet om gespecialiseerde verwachtingen voor specifieke afnemers van het KNMI of waarschuwingen.

Verwachtingen voor de waterschappen in Nederland

Traditioneel geeft het KNMI weersverwachtingen uit voor 6 regio's in Nederland: noord-west, zuid-west, midden, noord-oost, oost en zuid-oost. In het verleden, met het HIRLAM rekenend op een rooster van 0,5x0,5 graad (55 km) betekende dit een prikwaarde uit het model per regio.

Met het gebruik van het 0,075x0,075 graads HIRLAM (8 km) kunnen we iets beters doen, namelijk een gebied van roostervierkanten nemen als representatief voor een waterschap. Dit maakt het mogelijk de spreiding van verwachtingswaarden in het waterschap mee te wegen in de op te stellen verwachting. Voor een waterschap is dat een 5x5 gebied van roostervierkanten, voor een stad 3x3 en voor een locatie (meetmast Cabauw) ook een gebied van 3x3 roostervierkanten (dit laatste voornamelijk om het weer in de omgeving van de mast in beeld te brengen).

Onderstaande grafieken geven hier een voorbeeld van. Ze zijn gegoten in de vorm van een tijdreeks, waarin niet alleen het gebiedsgemiddelde, maar ook de spreiding (via de standaarddeviatie) en het maximum en minimum gegeven worden.

Vier maal per dag wordt de verwachting aangepast aan nieuwe meetgegevens (die rond 00, 06, 12 en 18 UTC). Daarna wordt een weersverwachting van 6 uur gemaakt om de toestand van de atmosfeer te berekenen voor de volgende aanpassing. De 18 UTC verwachting wordt verlengd tot 54 uur, om het weer voor de komende twee dagen te berekenen.

Een tijdstip in UTC (in het Nederlands ook aangeduid als gecoordineerde wereldtijd) is onafhankelijk van zomer- of wintertijd. Gedurende de wintertijd is de tijd in Nederland het tijdstip in UTC +1 uur, in de zomertijd +2 uur.

Daarnaast wordt een maal per dag (op basis van de 18 UTC verwachting) het weercijfer voor de volgende twee dagen ("vandaag" en "morgen") verwacht.

Verwachting vanaf 2017121318 UTC

Weercijfers

Locatie/Waterschap Vandaag Morgen
MeetmastCabauw 2 7 - 8
NoorderZijlvest 3 - 5 6 - 8
Fryslan 1 - 4 7 - 8
HunzeEnAas 4 - 6 7 - 8
DrentsOverijselseDelta 3 - 4 7 - 8
VechtStromen 3 - 4 8 - 9
ValleiEnVeluwe 2 - 5 7 - 8
RijnEnIJssel 3 - 4 7 - 9
DeStichtseRijnlanden 2 - 4 7 - 8
AmstelGooiEnVecht 2 - 5 7 - 8
HollandsNoorderkwartier 3 - 5 7 - 9
Rijnland 2 - 4 5 - 8
Delfland 1 - 3 7 - 9
SchielandEnKrimpenerwaard 2 - 3 7 - 9
Rivierenland 2 - 5 6 - 8
HollandseDelta 2 - 4 7 - 9
ScheldeStromen 2 - 7 6 - 8
BrabantseDelta 2 - 6 7 - 8
DeDommel 4 - 6 7 - 8
AaEnMaas 3 - 6 5 - 7
PeelEnMaasvallei 4 - 5 4 - 7
RoerEnOvermaas 4 - 6 4 - 7
Zuiderzeeland 5 - 6 7 - 8
Madrid 3 - 5 6 - 7
Reading 6 7
Leverkusen 3 - 6 4 - 6
Cork 4 - 5 7 - 8

Tijdreeksen