HIRLAM at (Toon's) HOME

HIRLAM@HOME

Dit is een EXPERIMENTELE versie van HIRLAM, het weersverwachtingsmodel (dat wil zeggen, computer programma) dat het weer boven Nederland uitrekent voor de komende 48 uur.

Het experimentele karakter betekent onder meer dat niet op de aanwezigheid van deze informatie vertrouwd kan worden, noch op de nauwkeurigheid ervan.

Verwachtingen voor de regio's in Nederland

Traditioneel geeft het KNMI weersverwachtingen uit voor 6 regio's in Nederland: noord-west, zuid-west, midden, noord-oost, oost en zuid-oost. In het verleden, met het HIRLAM rekenend op een rooster van 0,5x0,5 graad (55 km) betekende dit een prikwaarde uit het model per regio.

Met het gebruik van het 0,15x0,15 graads HIRLAM (16 km) kunnen we iets beters doen, namelijk een gebied van roostervierkanten nemen als representatief voor een waterschap. Dit maakt het mogelijk de spreiding van verwachtingswaarden in het waterschap mee te wegen in de op te stellen verwachting. Voor een waterschap is dat een 3x3 gebied van roostervierkanten, voor een stad ook 3x3 en voor een locatie (meetmast Cabauw) een enkel roostervierkant.

Onderstaande grafieken geven hier een voorbeeld van. Ze zijn gegoten in de vorm van een tijdreeks, waarin niet alleen het gebiedsgemiddelde, maar ook de spreiding (via de standaarddeviatie) en het maximum en minimum gegeven worden. Alle tijden (horizontale as) zijn in gegeven in uren sinds het begin van de verwachting (waarvan de aanvangsttijd in UTC gegeven is, dus voor de wintertijd in Nederland er 1 uur bij optellen en voor de zomertijd 2 uur).

Daarnaast wordt drie maal per dag (op basis van de 00, 06 en 18 UTC run) het weercijfer verwacht. De 12 UTC run wordt hiervoor niet gebruikt, omdat deze niet twee volledige dagen overdag omvat (dit weercijfer is dus onveranderd sinds de 06 UTC run).

Verwachting vanaf 2017082018 UTC

Weercijfers

Locatie/Waterschap Vandaag Morgen
MeetmastCabauw 8 7
NoorderZijlvest 7 - 9 4 - 6
Fryslan 7 - 9 4 - 6
HunzeEnAas 7 - 9 5 - 6
DrentsOverijselseDelta 8 - 9 7 - 8
VechtStromen 9 6 - 7
ValleiEnVeluwe 8 - 9 7 - 8
RijnEnIJssel 8 - 9 7 - 8
DeStichtseRijnlanden 8 - 9 7 - 8
AmstelGooiEnVecht 8 - 9 7 - 8
HollandsNoorderkwartier 8 - 9 6 - 7
Rijnland 7 - 9 7 - 8
Delfland 7 - 9 7 - 8
SchielandEnKrimpenerwaard 7 - 9 7 - 8
Rivierenland 8 - 9 7
HollandseDelta 7 - 9 7 - 8
ScheldeStromen 7 - 8 7 - 8
BrabantseDelta 7 - 9 7 - 8
DeDommel 7 - 9 7 - 8
AaEnMaas 8 - 9 7 - 8
PeelEnMaasvallei 8 - 9 7 - 8
RoerEnOvermaas 7 - 8 7 - 8
Zuiderzeeland 8 - 9 7
BlijaBuitendijks 7 - 9 4 - 6
Madrid 10 9
Reading 6 - 7 7
Leverkusen 8 - 9 7 - 9

Tijdreeksen