HIRLAM at (Toon's) HOME

HIRLAM@HOME

Dit is een EXPERIMENTELE versie van HIRLAM, het weersverwachtingsmodel (dat wil zeggen, computer programma) dat het weer boven Nederland uitrekent voor de komende 48 uur.

Het rekengebied: Land/zee kaart (om uit te vergroten). Hoogtekaart (om uit te vergroten); de kleurstelling in deze kaart wordt bepaald door het cubehelix algoritme.

Het experimentele karakter betekent onder meer dat niet op de aanwezigheid van deze informatie vertrouwd kan worden, noch op de nauwkeurigheid ervan.

Het gaat hier om voorbeelden van ALGEMENE VERWACHTINGEN, niet om gespecialiseerde verwachtingen voor specifieke afnemers van het KNMI of waarschuwingen.

Verwachtingen voor de waterschappen in Nederland

Traditioneel gaf het KNMI weersverwachtingen uit voor 6 regio's in Nederland: noord-west, zuid-west, midden, noord-oost, oost en zuid-oost. In het verleden, met het HIRLAM rekenend op een rooster van 0,5x0,5 graad (55 km) betekende dit een prikwaarde uit het model per regio.

Met het gebruik van het 0,067x0,067 graads HIRLAM (7 km) kunnen we iets beters doen, namelijk een gebied van roostervierkanten nemen als representatief voor een waterschap. Dit maakt het mogelijk de spreiding van verwachtingswaarden in het waterschap mee te wegen in de op te stellen verwachting. Voor een waterschap is dat een 5x5 gebied van roostervierkanten, voor een stad 3x3 en voor een locatie (meetmast Cabauw) ook een gebied van 3x3 roostervierkanten (dit laatste voornamelijk om het weer in de omgeving van de mast in beeld te brengen).

Onderstaande grafieken geven hier een voorbeeld van. Ze zijn gegoten in de vorm van een tijdreeks, waarin niet alleen het gebiedsgemiddelde, maar ook de spreiding (via de standaarddeviatie) en het maximum en minimum gegeven worden.

Na elke grafiek volgen de tabellen met gegevens van elke grootheid die getoond wordt. De kolommen geven achtereenvolgens: Verwachtingstijdstip in uren, gemiddelde, standaarddeviatie, minimum en maximum van de grootheid, gevolgd door de waarden voor de individuele roostercellen.

Vier maal per dag wordt de verwachting aangepast aan nieuwe meetgegevens (die rond 00, 06, 12 en 18 UTC). Daarna wordt een weersverwachting van 6 uur gemaakt om de toestand van de atmosfeer te berekenen voor de volgende aanpassing. De 18 UTC verwachting wordt verlengd tot 66 uur, om het weer voor de komende twee-en-een-halve dag te berekenen.

Een tijdstip in UTC (in het Nederlands ook aangeduid als gecoordineerde wereldtijd) is onafhankelijk van zomer- of wintertijd. Gedurende de wintertijd is de tijd in Nederland het tijdstip in UTC +1 uur, in de zomertijd +2 uur.

Daarnaast wordt een maal per dag (op basis van de 18 UTC verwachting) het weercijfer voor de volgende twee dagen ("vandaag" en "morgen") verwacht.

Verwachting vanaf 2018092118 UTC

Animaties

Klassiek Luchtdruk en wind Straalstroom en hoogte 500hPa vlak
Bewegings- en potentiële energie Windstoten Convective Available Potential Energy
Waterhuishouding Wolken Neerslag/Soort Zicht Sneeuwhoogte
Opwarming en afkoeling Temperatuur Latente warmtestroom Voelbare warmtestroom
'Satelliet' beelden Wolkentoptemperatuur Waterdamp Waterdamp met wolkencorrectie Wolkenwater fractie

Weercijfers

Locatie/Waterschap Breedtegraad Lengtegraad Roostercellen Vandaag Morgen
MeetmastCabauw 51.970 4.926 3 x 3 2 - 4 3
NoorderZijlvest 53.3 6.5 5 x 5 2 - 5 2 - 4
WetterskipFryslan 53.2 5.8 5 x 5 3 - 5 2 - 4
HunzeEnAas 53.1 6.9 5 x 5 5 - 6 4 - 5
DrentsOverijselseDelta 52.2 6.1 5 x 5 3 - 5 3
VechtStromen 52.6 6.7 5 x 5 3 - 5 3 - 4
ValleiEnVeluwe 52.2 5.7 5 x 5 3 - 5 3
RijnEnIJssel 52.1 6.5 5 x 5 3 - 4 3
DeStichtseRijnlanden 52.1 5.2 5 x 5 2 - 4 2 - 3
AmstelGooiEnVecht 52.3 5.2 5 x 5 3 - 5 2 - 3
HollandsNoorderkwartier 52.7 4.8 5 x 5 4 - 6 2 - 4
Zuiderzeeland 52.6 5.5 5 x 5 5 - 6 3 - 4
Rijnland 52.3 4.5 5 x 5 3 - 4 2 - 3
Delfland 51.9 4.3 5 x 5 2 - 4 2 - 3
SchielandEnKrimpenerwaard 51.9 4.5 5 x 5 2 - 4 2 - 3
Rivierenland 51.8 5.2 5 x 5 3 - 5 3
HollandseDelta 51.8 4.4 5 x 5 2 - 5 2 - 3
ScheldeStromen 51.5 3.8 5 x 5 4 - 5 2 - 3
BrabantseDelta 51.6 4.7 5 x 5 4 - 5 3
DeDommel 51.5 5.1 5 x 5 5 - 6 2 - 3
AaEnMaas 51.7 5.6 5 x 5 4 - 5 2 - 3
WaterschapLimburg 51.4 6.0 5 x 5 5 - 6 2 - 3
Madrid 40.40 -3.75 3 x 3 7 - 8 9 - 10
Reading 51.45 -0.97 3 x 3 3 - 4 2 - 4
Leverkusen 51.0 7.0 3 x 3 4 - 5 2
EastJerusalem 31.75 35.21 3 x 3 9 8 - 9

Logs van de berekeningen en overzicht van de waarnemingen

Berekening: 00 UTC Waarnemingen rond 00 UTC: -3H PNG PS -2H PNG PS -1H PNG PS +0H PNG PS +1H PNG PS +2H PNG PS
Berekening: 06 UTC Waarnemingen rond 06 UTC: -3H PNG PS -2H PNG PS -1H PNG PS +0H PNG PS +1H PNG PS +2H PNG PS
Berekening: 12 UTC Waarnemingen rond 12 UTC: -3H PNG PS -2H PNG PS -1H PNG PS +0H PNG PS +1H PNG PS +2H PNG PS
Berekening: 18 UTC Waarnemingen rond 18 UTC: -3H PNG PS -2H PNG PS -1H PNG PS +0H PNG PS +1H PNG PS +2H PNG PS

De waarnemingen zijn gekleurd naar hoogte volgens het cubehelix algoritme.

Tijdreeksen